Telefon: 0542-370-00-34 / 0850-259-2-663

Pasaport Çeşitleri

 

1. Umuma Mahsus Pasaportlar ( Bordo Pasaport )

 

Resmi ismi umuma mahsus pasaport olan pasaportlar kısaca halkın kullandığı pasaportlardır. Renginden dolayı Bordo Pasaport da denilir. Milletvekili, öğretmen, memur vb kamu çalışanı olmayan kişiler Bordo Pasaport almak zorundadırlar.Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunmaktadırlar. 

Bordo pasaport 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl …. 10 yıl olarak verilmektedir. Harç bedelleri farklıdır.

 

Umumi pasaportlar toplam 60 sayfadır ve rengi bordodur.

 

***** 2017 Yılında Bordo Pasaport almak isteyenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapacak*****
 

Yeni tip Bordo Pasaport’larınızı şimdilik Emniyet müdürlüklerinden alabiliyorsunuz. 28 Ekim 2016 tarihli 676 sayılı KHK ile Bordo Pasaport verme yetkisi Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne (NVİ) verilmiştir. KHK yayın tarihinden itibaren 1 yıl içinde (1 Kasım 2017’ye kadar) NVİ’ye devredilecektir.

 

***** Yeni tip/Çipli Bordo Pasaport’un Özellikleri  ( 01 Kasım 2016’dan itibaren dağıtımına başlanan Umumi Pasaport ) *****
 

01 Kasım 2016’ya kadar kullanılan Bordo Pasaport ile yeni tip Bordo Pasaport arasındaki tek fark, yeni Bordo Pasaport’un arkasına gizlenmiş bir çip bulunmaktadır. Çipin içinde fotoğrafınız, parmak iziniz, ad soyad ve doğum tarihi bilgileriniz yer almaktadır. Eski bordo pasaportlar 2017 Kasım ayına kadar kullanılabileceklerdir. Her zaman olduğu gibi eski Bordo Pasaport’unuzda süresi dolmamış vizeler geçerli olacaklar. Yeni Bordo Pasaport’unuzu aldıktan sonra, geçerli vize sayfaları aynı kalmak şartı ile ; eski ve yeni pasaportunuzu birarada taşıyarak vizenizi kullanabiliyor olacaksınız.

 

Pasaport geçerlilik süreniz; vizeli ülkeler için 6 aydan, vizesiz ülkeler için 3 aydan az ise havayolu görevlisi tarafından check-in işlemleriniz yapılmayacak ve size uçuş biniş kartınızı verilmez, buna yetkisi vardır. Seyahat öncesi Pasaport geçerlilik süresini iyi hesaplamanız çok önemlidir, çünkü aynı işlem gideceğiniz ülkenin pasaport girişinde gümrük vize memurları tarafında tekrar yapılacaktır.

 

Harçsız – Ücretsiz Umumi Pasaport (Bordo Pasaport) nedir?

Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na onaylatacakları “harçsız pasaport talep yazısı” ile müracaat etmeleri halinde belgede belirtilen süre kadar harçsız pasaport düzenlenir. Turistik geziye giden öğrenci ve öğretim elemanlarına verilmez. Bu pasaport öğrenim görevinden dolayı verilmekte olup hazırlanması uzun sürdüğü ve vize süresi sorun yarattığı için çok kullanışlı olduğu söylenemez.

 

Harçsız Öğrenci Pasaport – Bordo Pasaport’u (Umumi Pasaport) nasıl alınır?

25 yaşın altındaki (26’dan gün almamış) öğrencilere harç bedeli alınmadan Umumi Pasaport verilmesi 10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sadece Pasaport defter bedeli karşılığında; öğrenci olup 25 yaşını doldurmamış (26 yaşından gün almamış) gençlere verilmesi karara bağlanmıştır.

Harçsız öğrenci pasaportunun birkaç ayrıntısı;
– 18 yaşından küçük öğrenciler (19’dan gün almamış olanlar) en fazla 5 yıllık alabilirler,
– 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ise kalan öğrenim süresine veya 25 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar geçerli olacak şekilde ücretsiz öğrenci pasaportu alabiliyorlar.
– Yurtdışında öğrenci olan Türk vatandaşı öğrencilerin de bu pasaportu kullanma hakları bulunuyor.
– Ücretsiz öğrenci pasaportu başvurularında mutlaka öğrenci belgesi isteniyor.
– Ücretsiz (harçsız) öğrenci pasaportu almak için pasaport defter bedelinin (2017 yılındaki ücreti 94 TL) ödenmesi gerekiyor.

 

 

2. Hususi Pasaportlar ( Yeşil Pasaport )

 

Devlet görevlilerine verilen pasaporttur. Renginden dolayı Yeşil Pasaport (SSS link ) da denilmektedir. Üst düzey veya kıdemli devlet memurları, derecesine göre belediye başkanları ve ilgili diğer kişilerin alabildikleri pasaport. Alabilecek kişiler: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gidecekleri zaman verilmektedir.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilmektedir.

HUSUSİ PASAPORT İŞLEMLERİ YURTİÇİNDE SADECE İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILMAKTADIR. En fazla 5 yıllık verilebilir. Yeşil Pasaport için harç bedeli ödemez,sadece pasaport defter bedeli ödenir.

 

Hususi pasaportlar 52 sayfadan oluşmaktadır ve rengi yeşildir.

 

 

3. Hizmet Pasaportları ( Gri Pasaport )

 

Hizmet Pasaportları, Hükümet tarafından, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

 

Toplam 28 sayfadan oluşmakta ve rengi gridir.

 

 

4. Diplomatik Pasaportlar ( Siyah Pasaport ) 

 

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına,Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere,Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

YURTDIŞI ÖĞRENCİ VİZESİ