Telefon: 0542-370-00-34 / 0850-259-2-663

Pasaport Harç ve Defter Bedelleri


 

2018 Pasaport Harç ve Defter Bedeli 


25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine göre; 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere; (Diplomatik, hususi damgalı, hizmet damgalı, umuma mahsus münferit pasaportlar için)
 

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle pasaport işlemleri için uygulanacak ücret tarifesidir.   

 

 

Pasaport cüzdan bedel 108 TL
(6) sayılı tarifede belirtilen Yeni Harç Bedelleri  
6 Ay süreli 137.40 TL
1 Yıl için 200.08 TL
2 Yıl için 327.80 TL
3 Yıl için 465.50 TL
4-10 Yıl arası 656 TL


 

 

Öğrenci Pasaportu için; 25 yaş altı öğrencilerden pasaport harç bedeli alınmamaktadır. Öğrenci belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrenci belgesinin okuduğu okuldan ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden barkodlu olarak alabilmek mümkündür.

 

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter ücretlerini “pasaport defter bedeli” adı altında, Harç ücretleri ise “e-Pasaport harç bedeli” adı altında, Maliye Bakanlığı’na bağlı il/ilçenin defterdarlık/mal müdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan aşağıdaki bankalara yatırabilir.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

 

Ek Not 1 :  Eğer pasaport harç ve defter bedellerini bankadan ödemeyi düşünüyorsanız mutlaka dekontta pasaport başvurusu yapılacak kişinin TC Kimlik No, Ad ve Soyad bulunması gerektiğini unutmayınız. Ayrıca yatırılan bedeli de iki kez kontrol edin çünkü bankadan alınan dekontlar sonradan değiştirilemediğinden harç miktarınızı pasaport sürenize uygun yatırmazsanız sonradan sıkıntı yaşanabilir. Dekontlarınıza “tahsil edilmiştir” kaşesinin basılmasını, dekontta tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunmasını ve bir kopyasını almayı unutmayın!

 

Pasaport harçları konusunda resmi bilgi için tıklayınız.

 

Hatırlatma: Ücretler  kullanıcı yararına ve sadece bilgilendirme amaçlıdır, OMD Vize için herhangi bir yükümlülük teşkil etmez.

 

YURTDIŞI ÖĞRENCİ VİZESİ