Telefon: 0542-370-00-34 / 0850-259-2-663

VİZE BAŞVURUSU HAKKINDA İPUÇLARI

 

 

VİZE BAŞVURU EVRAKLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR

 

Pasaport : Vize başvurusu yapan kişinin kendisine ait 10 yıldan eski olmayan, üzerinde vize tatbik edilebilecek boş sayfası olan, yırtık, ıslanmış yada yıpranmış olmayan pasaportun aslı vize başvuru evrak dosyasının en önemli belgesidir.

 

Eski Pasaport: Üzerinde daha önce vize tatbik edilmiş eski pasaportlar, yeni vize başvuruları için büyükelçilik ve konsolosluklar nezdinde başvuru sahibinin güvenilirliğini ve prestijini arttıracak bir göstergedir. Üzerinde vize ihlali yada vize reddine ilişkin bilgi bulunan pasaportların yeni vize başvurularında güvenilirlik problemi yaratabileceğini unutmayınız. Bu konuda ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise bazı ülkelerin politik ve siyasi kararları gereği pasaportunda bazı ülkelere giriş çıkış yapmış vize başvuru sahiplerine kesinlikle vize vermeyi kabul etmemeleridir. Örneğin: Şuan için pasaportunda KKTC girişi bulunan Türk vatandaşları için Yunanistan konsolosluğu vize vermemektedir. 

 

Fotoğraf: Vize başvuruları için gereken fotoğraf adedi ve fotoğraf özellikleri vize başvurusu yapılan ülkeye göre değişkenlik göstermektedir. Vize başvurusunda kullanılacak fotoğrafın arka fonunun mutlaka beyaz olması ve 6 aydan daha eski olmaması kesin bir kural olmakla birlikte ayrıca pasaportunuzda bulunan fotoğraf ile kesinlikle aynı olmaması gerekmektedir. Hangi konsolosluk kaç adet, hangi boyutlarda, normal vesikalık yada biyometrik fotoğraf mı istiyor gibi vize başvurularında kullanılacak fotoğraf detayları için danışmanlarımızdan bilgi alınız.  

 

Seyahat Sağlık Sigortası: Tüm Schengen ülkelerinin Büyükelçilik ve Konsoloslukları, vize başvuruları esnasında mutlaka hazırlanan vize başvuru evrak dosyasında seyahat edilecek ülkede geçerli olan ve seyahat tarihlerini kapsayan tarih aralığı için 30.000 € teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi satın alınmasını istemektedirler. Vize başvuru dosyasında, seyahat sigortası poliçesinin aslının mutlaka bulunması gerekmektedir. Olmaması halinde konsolosluklar başvuru dosyasını eksik evrak sebebiyle reddedeceklerdir. Vize başvuruları için satın alınacak Seyahat Sağlık sigortasına ilişkin tüm detayları OMD Vize Seyahat Sigortası departmanından öğrenebilirsiniz.   

 

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerine ait bilgilerin yer aldığı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. Vize başvuru sahibinin seyahat masraflarını ödeyeceğini beyan eden kişi ile yakınlık derecesinin, aile bağının belirtildiği nüfus kayıt örneğidir. Özellikle seyahat masrafları aile bireylerinden birisi tarafından ödenecek ise sponsor kişi ile aile bağının ve yakınlık derecesinin resmi olarak kanıtlanmasını sağlayan ve mutlaka dosyada bulunması gereken bir belgedir. Geçerliliği 3 aydır, 3 aydan eski olan belgeyi büyükelçilik ve konsolosluklar kabul etmemektedir.

 

Öğrenci Belgesi: Vize başvurusu yapan kişinin öğrenci olması halinde mutlaka devam ettiği eğitim kurumu yetkili makamlarından yeni tarihli, onaylanmış imzalı ve kaşeli öğrenci belgesinin aslının bulunması şarttır. Aksi takdirde vize başvurusuna istinaden gelir durumunun ispat edilebileceği belgeler gerekli olacaktır. E-devlet web sitesinden alınan öğrenci belgeleri konsolosluklar tarafından kabul edilmemektedir.

 

Emeklilik Belgeleri: Emekli kişinin emekli maaşının düzenli bir şekilde hesaba yattığını gösteren hesap dökümü ve emeklilik cüzdanı fotokopisinin eğer yoksa SGK’dan yada E-devlet web sitesinden barkodlu olarak çıkarılacak emeklilik hizmet bilgisi belgesinin vize başvuru evraklarının içinde bulunması önemlidir.

 

Schengen Ülkelerinde Yaşayan Eşe/Aile bireylerine Ait Evrak: Özellikle aile ziyareti vizesi başvurusu yapan kişinin eşinin yada ziyaret edilecek aile bireylerinin yaşadığı ülkede ikamet ettiğine dair belgeler (adına ait faturalar, ikametgah, iş evrakları, oturum kartı vb.) mutlaka vize başvuru evraklarının içinde bulunması gerekmektedir. Bu belgeler uzun süreli vize talebi bulunan kişiler için önem arz etmektedir.

 

Çocukların Oturum Kartı: Schengen ülkelerinde yaşayan çocukların pasaportları, pasaport fotokopileri ya da oturum kartı.

 

Belediye Davetiyesi: Yurtdışında yaşayan ve vize başvurusu yapan kişiyi davet eden şahıs tarafından doldurulmuş, 90 günden eski olmayan ve belediye tarafından onaylanmış davetiye.

 

Ticari Davetiye: Ticari vizeler için konsolosluklar tarafından talep edilen en önemli belgedir. Seyahat edilecek ülkede ziyaret edilecek şirket yada kurumdan vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş imzalı, kaşeli resmi davetiye (davet eden kurumun ismi ve adresi, telefonu ayrıntılı olarak belirtilmelidir).

 

Muvaffakatname: Adına vize başvurusu yapılan 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babasından olmak üzere her iki ebeveynin çocuğun seyahati hakkında bilgisi ve onayı olduğuna dair noter tarafından onaylanmış vize başvurusu yapılan büyükelçilik yada konsolosluğa hitaben hazırlanmış orijinal bir muvafakatname mutlaka alınmalıdır. Hatta vize işlemleri tamamlandıktan sonra bu muvaffakatnamenin seyahat sırasında seyahat edilen ebeveyn tarafından pasaport polisine ibrazı istenebilmektedir.

 

Davet Sahibinin Oturum Kartı: Davetiye gönderen kişinin ve eşinin pasaport fotokopileri  veya yaşadıkları ülke makamlarından temin ettikleri oturum kartları mutlaka ibraz edilmelidir.

 

Davet Sahibinin Maaşı: Davetiye gönderen şahsa ait son 3 aylık maaş bordrosunun fotokopisi mutlaka dosyaya eklenmelidir. İşsizlik sigortası aylığı ile geçinen kişilerden gelen davetiyeler kabul edilmemektedir.

 

İzin ve Çalışma Belgesi: Başvuru sahibinin çalıştığı firmanın işvereni yada imza yetkilisi tarafından tarafından şirketin antetli kağıdına vize talebinde bulunan şahsın adı, soyadı, seyahat tarihi, seyahat amacı, işyerindeki pozisyonu ve izin onayının bulunduğu ıslak imzalı, kaşeli izin belgesi. Başvuru sahibinin seyahatinin gerçek ve planlanmış bir seyahat olduğuna ve kişinin geri döneceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen belgedir.

 

Gelir Durumu Belgeleri: Vize başvurusu yapan kişinin yapacağı seyahatin masraflarını karşılayabilecek maddi güçte olduğunun kanıtlanabileceği gelir durum belgeleri ( banka hesap cüzdanı / banka hesap dökümü / kira geliri /tapu / araç ruhsatı, vb ). Size ait gelir belgesi mevcut değil ise geçiminizi sağlayan kişilerin gelir belgesi ve o kişi ile yakınlığınızı ispat eden belgenin mutlaka vize başvuru evrak dosyasına eklenmelidir.

 

SGK İşe Giriş Bildirgesi: Vize başvurusu yapan kişinin sosyal güvenlik kayıt belgesi. Eğer vize başvurusu yaptığınız tarihe yakın bir zamanda iş değişikliği yapılmış ise mutlaka önceki işyerine giriş ile ilgili SGK Giriş Bildirgesinin alınmasını öneriyoruz.

 

SGK 4A Hizmet Dökümü : SGK’lı olarak çalışan vize başvuru sahibine ait, aktif olarak çalışılan şirketten temin edilen ıslak imzalı SGK hizmet dökümü. Bir işte kaç yıldır çalışıldığının en önemli kanıtlarından birisi olması açısından konsolosluklar açısından önemli bir evraktır. E-devlet web sitesinden alınan hizmet dökümleri konsolosluklar tarafından kabul edilmemektedir.

 

SGK 4B Hizmet Dökümü : Şirket sahibi işveren olan vize başvuru sahibine ait e-devlet’ten çıkartılabilecek SGK BağKur hizmet dökümü. Bir işte kaç yıldır çalışıldığının en önemli kanıtlarından birisi olması açısından konsolosluklar açısından önemli bir evraktır.

 

Maaş Bordrosu: Başvuru sahibinin çalıştığı firmadan alınmış olan son 3 aylık maaş bordrosu. Bordro çıktılarının ilgili bölümü mutlaka işveren tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırlanması gerekmektedir. Vize başvuru sahibinin seyahat masraflarını kendi başına karşılayabilecek finansal gücünün olup olmadığına dair en önemli kanıttır.

 

Şirket Faaliyet Belgesi: Şirkete ait ticaret veya esnaf odasından alınmış orijinal faaliyet belgesi. Yeni tarihli olmasını özellikle tavsiye ederiz. Bazı konsolosluklar (İtalya, İspanya gibi son 1 ay içinde alınmış faaliyet belgesinin aslını talep etmektedirler.)

 

Ticaret Sicil Gazetesi: Şirketin kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicilin gazetesinin kopyası mutlaka şirket evrakları arasına eklenmelidir. Gazetenin fotokopisi yeterlidir.

 

İmza Sirküleri: Şirketin imza yetkilisine ait imza örneklerinin noter tarafından onayladığına dair sirküler. Belgenin fotokopisi yeterlidir.

 

Vergi Levhası: Vize başvuru sahibinin işveren olarak yada başvuru sahibinin çalıştığını beyan ettiği firmanın vergi levhasının mümkünse en yeni tarihli fotokopisi vize başvuru dosyasında bulunmalıdır.

 

Uçak Bileti ve Otel Rezervasyonu: Vize başvurusu yapılacak konsolosluk, vize başvuru formunda belirtilen  tarihlerde gerçekten bir seyahat planlandığını anlamak için vize almak istediğiniz ülkeye gidiş- dönüş uçak rezervasyonu hatta satın alınmış uçak biletini, vize başvuru evraklarının arasında mutlaka görmek ister. Bilet numarası belirtilerek alınan uçak bileti yanında konsolosluk ayrıca seyahat tarihleri ile birebir aynı tarihler için seyahat boyunca konaklama yapılacağı beyan edilen otelden yapılmış olan otel rezervasyonunu da görüp tetkik etmek ister. Uçak ve Otel rezervasyonlarına ilişkin tetkik ve talepler başvuru yapılan konsolosluğa göre değişmektedir. Lütfen bu tür farklı talepler için OMD Vize danışmanları ile iletişim kurunuz. Örnek vermek gerekirse ; Hollanda konsolosluğu vize başvuru evrakı olarak Hollanda’da kalınacak otelden konaklama ücretinin ödendiğine dair fatura/voucher istemektedir.

 

Niyet Mektubu: Eğitim için yurtdışına gidecek öğrencilerin, konsolosluklara yapacakları öğrenci vizesi başvurularında hazırlanan evrak dosyasında mutlaka bulunması gereken, vize talep edilen ülkeye gitme sebeplerine ilişkin açıklamaları içeren dilekçe, mektuptur. Amerika, Kanada, İngiltere Öğrenci vizesi başvurularında en önemli başvuru evrakıdır zira bu mektup ile öğrenci vize talep edilen ülkeye gitme sebebini, ileriye dönük planlarını konsolosluk vize memuruna sanki yüzyüze görüşme yapılıyormuşcasına  paylaşma şansını bulmakta ve konsolosluk vize yetkilisini bu mektupta yer verdiği ifadeleri ile vizesinin onaylanmasına yada reddedilmesine ikna etme şansına yakalamaktadır.  

 

Okul Kabul Belgesi: Eğitim için yurtdışına gidecek öğrencilere yurtdışında kayıt yaptırdığı okuldan gönderilen ve  öğrenci vizesi başvuru evrakları arasında mutlaka bulunması gereken belgedir. Kayıt yaptırılan okulun öğrenciye gönderdiği belgede okula başlangış ve bitiş tarihleri, kayıt olduğu kurs bilgilerinin  yer alması sebebiyle konsolosluk tarafından verilecek vize geçerlilik süresini belirleyen en önemli evraktır. 

YURTDIŞI ÖĞRENCİ VİZESİ